Original Document Submission Info

Instructions for Submitting Original Documents to College for UG Admission 2021

1. It is compulsory to submit all the required original certificates to the college to confirm the admission (Click here to view the checklist)
2. Click to view the Original Document submission date, time and counter number for each programme.
3. Due to covid-19 protocol only one person will be allowed to enter the campus.

4. In exceptional cases students can also send all the required documents in speed post/registered post to the following address:
Admission officer
CMS College Kottayam
Kottayam District
Kerala 686001
5.If you are sending your documents by registered post/speed post then you need to ensure that the documents should reach the college before 24.09.2021.

 

ഒറിജിനൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ കോളേജിൽ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ

1.അഡ്മിഷൻ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ ഒറിജിനൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും കോളേജിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് നിർബന്ധമാണ്

(Click here to view the checklist)

2.ഓരോ പ്രോഗ്രാമിനുമുള്ള ഒറിജിനൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സമർപ്പിക്കൽ തീയതി, സമയം, കൗണ്ടർ നമ്പർ എന്നിവ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇവ നിർബന്ധമായും പാലിക്കേണ്ടതാണ്

3. കോവിഡ് -19 പ്രോട്ടോക്കോൾ കാരണം ഒരാളെ മാത്രമേ കാമ്പസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിക്കൂ

4.എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ കോളേജിൽ നേരിട്ടെത്തി എല്ലാ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും സമർപ്പിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടങ്കിൽ എല്ലാ സെർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് / രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത പോസ്റ്റിൽ ഇനിപ്പറയുന്ന വിലാസത്തിലേക്ക് അയക്കാവുന്നതാണ്.
Admission officer
CMS College Kottayam
Kottayam District
Kerala 686001

5.രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത പോസ്റ്റ് / സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് വഴിയാണ് നിങ്ങൾ രേഖകൾ അയയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ, 24.09.2021 ന് മുമ്പായി രേഖകൾ കോളേജിൽ എത്തണമെന്ന് നിങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട്.