Student Attendance 2018-19

B A English Language and Literature

B A Malayalam

B A Economics

B A History

B Sc Mathematics

B Sc Physics

B Sc Chemistry

B Sc Botany

B Sc Zoology

B Sc Family and Community Science

B.Com (Aided)

B.Com (SF)

B A English Literature, Communication and Journalism 

BCA

B Sc Botany and Biotechnology