ഡിസി- സി എം എസ് സംസ്കാരജാലകം വിജ്ഞാനപരീക്ഷ

ഡിസി-  സി എം എസ് സംസ്കാരജാലകം വിജ്ഞാനപരീക്ഷ

 

ഈ വർഷത്തെ സംസ്കാരജാലകത്തിലും വിവിധ കോളേജുകളിൽ നിന്നുള്ള നൂറോളം കുട്ടികൾ പങ്കെടുത്തു. കാലടി ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി യിലെ അഭിജിത് ഡി പി ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടി. 

Published On: March 10th, 2021Categories: Malayalam Department Activities

Share This Story, Choose Your Platform!

Recent Posts