ഡിസി – സി എം എസ് സംസ്കാരജാലകം വിജ്ഞാനപരീക്ഷ

 

എല്ലാ വർഷവും നടത്തി വരുന്ന സംസ്കാരജാലകം വിജ്ഞാനപരീക്ഷയിൽ നൂറോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ പങ്കെടുത്തു. കുറവിലങ്ങാട് ദേവ മാതാ കോളേജിലെ അക്ഷര വി ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടി. 

Published On: March 10th, 2021Categories: Malayalam Department Activities

Share This Story, Choose Your Platform!

Recent Posts