രാമായണ മാസാചാരണം

 

മലയാള വിഭാഗത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ രാമായണമാസാചരണം നടന്നു. ‘രാമായണവും കുടുംബ ബന്ധങ്ങളും’ എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഡോ. പി വി വിശ്വനാഥൻ നമ്പൂതിരി പ്രഭാഷണം നടത്തി. രാമായണ പാരായണം മത്സരത്തില്‍ രേണു ആർ നായർ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടി. 

Published On: March 10th, 2021Categories: Malayalam Department Activities

Share This Story, Choose Your Platform!

Recent Posts