പ്രിയ രക്ഷകര്‍ത്താവേ,

ഒന്നാം വർഷ ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തെക്കുറിച്ചും സി‌എം‌എസ് കോളേജിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചും പാഠ്യപദ്ധതി, കോ-കരിക്കുലർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയെപ്പറ്റി അവബോധം നൽകുന്നതിനായി സംഘടിപ്പിച്ച പൊതു ഇൻഡക്ഷൻ മീറ്റിൽ നിങ്ങളുടെ മകൻ / മകൾ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല എന്നത് ഞങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതുപോലെ, ഒരു മഹാമാരിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ലോകം ഒരു ദുഷ്‌കരമായ സാഹചര്യത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നു. ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞങ്ങൾ നിർബന്ധിതരാകുന്നു. അക്കാദമിക് ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് കോളേജുമായി സഹകരിക്കാന്‍ മാതാപിതാക്കളോട് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ശ്രദ്ധേയമായ എണ്ണം കുട്ടികള്‍ ഹാജരാകാത്തതിനാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇൻഡക്ഷൻ പ്രോഗ്രാം താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവയ്‌ക്കേണ്ടി വന്നു. ഒക്ടോബർ 27 ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 9:30 മുതൽ കോളേജ് YouTube ചാനലിൽ പ്രോഗ്രാം പുനരാരംഭിക്കും.
നിങ്ങളുടെ പിന്തുണയോടെ മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ വാർത്തെടുക്കാനും അവരുടെ ജീവിതം മികവുറ്റ ഒന്നാക്കി മാറ്റുവാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. നിങ്ങളുടെ കുട്ടി ഇൻഡക്ഷൻ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക.കൂടാതെ സെഷനുകൾ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ക്ലാസ് വാർഡന്മാരുമായോ വകുപ്പ് മേധാവിയുമായോ ബന്ധപ്പെടുക. ഇൻഡക്ഷൻ പ്രോഗ്രാം ഗൗരവമായി കാണാനും അതിൽ പങ്കെടുക്കാനും ഹാജർ ഫോം പൂരിപ്പിക്കാനും നിങ്ങളുടെ മകനെയോ മകളെയോ പ്രേരിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. സെഷനുകളെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്‌ബാക്ക് അറിയുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്.

പ്രിൻസിപ്പൽ
സി‌എം‌എസ് കോളേജ് കോട്ടയം

 

Dear Parent,
Greetings from CMS College Kottayam (Autonomous).
It has come to our notice that your son / daughter has not attended the General Induction Meet organised for the first year undergraduate students to orient them about the higher education system and the functions of CMS College with specific stress on the curriculum, co-curricular activities, examination system and other administrative systems of the college. As you are aware, the world going through a difficult situation in the context of a pandemic. We are forced to function through online platforms. I request dear parents to corporate with the college in making use of the online platforms for academic purpose. We had to suspend the Induction programme due to a noticeable number of absentees. We will be resuming the programme from 9:30 a.m. on Tuesday, 27th October 2020 on our YouTube channel.
Only with your support we can mould your child and bring the best out of them. Please ensure that your child attends the Induction programme and contact the Class Wardens or Head of the Department if you find any difficulty in accessing the sessions. I request you to motivate your son/ daughter to take the Induction programme seriously and participate in it and fill the attendance form without fail. We would be delighted to know your feedback on the sessions too.

Principal
CMS College Kottayam (Autonomous)