Allotment List on 28-06-2019

Allotment List on 26-06-2019

■ Allotment List on 24-06-2019

■ Allotment List on 19-06-2019

■  Allotment List on 17-06-2019

■  Allotment List on 14-06-2019

■ Reservation Quota Allotment List

■ Community Quota Rank List

■ Second Allotment Rank List

First Allotment Rank List

■ P G RANK LIST 2019

■ Special Quota Rank List